Restaurant hero image

US Deli

904 N 3 Notch St, Troy, AL 36081

US Deli - Troy, AL

904 N 3 Notch St, Troy, AL 36081 Call us today: (334) 722-0531